Testo della Canzone e Videoclip Vaje annanze di Anthony Galeota

  • testo Vaje annanze di Anthony Galeota

Vota questo testo
it en fr de es

Vaje annanze

N'a gg subit e tuort e troppi vot m'agg stat zitt,

facev à pacier e so stat menat arint.

Chi m' ha semp ritt ca s'addacaccià o carattere,

è stat ò primm ca ch'è fatt ha fatt sul chiacchiere.

Agg semp schifat chi sperut guard e accus,

à ammiria è na brutta bestia e tocc sul à gent illus.

Chi contiua a te scrutà ra cap ò per cu attenzion,

fing e dimostrà l'affett ma nun te rà soddisfazion.

E mo sto ccà o piscion ten a barba chiuu folt

m' parann a s'aizza e manic pe cercà e rà na svolt,

consapevol r'è rischi vac annanz e nun me ne fott

e p'ogni soddisfaziona mià rimang nderr e nun me smont.

Comm ric ò dett: " nun te piglià maje à facc e nanzn",

chi te chiamm FRAT, AMMOR, pens cà si facc e cazz.

N' agg subit e tuort e so rimast mut e zitt,

mo è o mument ra parola, e me confess cu stu beat.


RIT .... NIENT E' COMM T' ASPETTAV TU,


FATT FORZ E SI NUN CIA' FAJE CCHIU',

PIGLJ CURAGG E VAJE ANNANZ,


MANTIEN E DISTANZ A CHI TE VO VERE'


SUL e MO STO CCA' te vec ra luntan e nun me raje a parlà

sta vot song j ca te voglj alluntanà,


PIGLJ CURAGG E VA ANNANZ MANTIEN E DISTANZ


A CHI TE VO VERE' SUL

Voglj cchiù certezz sacc r'essere ò primm insicur,

à vit è na prigion e sbarr e sbaglj p'à paur.

Teng na corazz chien e rulor c' accumul

a chi m' ha strappat o cor à muorz sensa se fa scrupl.

O' pozz ricere, l'agg vissut ngopp à pell

rapport favz costruit e parol bell,

comm'è wuagliuncell nnammurat r'è tipett brav à spenner

tutt' à cazz r'è llor song e primm ca t' appennen.

Sensa compromess agg rat semp na man

à chi ngap n ten nient sul FESS, SUCCESS E DENAR

A chi m' ha scartat, à vit è na rot c gir8

aspett à rinvincita mia rò primm post in primma fil

Tenev ragion c'agg mis tiemp pò capì.

Chi m' ha stis à man, ha stis n'derr ogni progett mij

e io ca me ne vantav confidav pò futur

agg capit ca è meglj si m'par a ta fa assul.


NIENT E' COMM T' ASPETTAV TU,


FATT FORZ E SI NUN CIA' FAJE CCHIU',

PIGLJ CURAGG E VAJE ANNANZ,


MANTIEN E DISTANZ A CHI TE VO VERE' SUL e MO


STO CCA' te vec ra luntan e nun me raje a parlà

sta vot song j ca te voglj alluntanà,


PIGLJ CURAGG E VA ANNANZ MANTIEN E DISTANZ


A CHI TE VO VERE' SUL
  •   Video 1 di 3
  • Lascia un commento alla canzone
  • *
Partecipa al sondaggio
L'eterno dilemma: preferite i Beatles o i Rolling Stones?
http://www.toptesti.it

I testi musicali presenti sul sito sono
forniti da SingRing.

©2010-2017 toptesti.it